Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
970.Vypočtěte (1/3)x3+(1/2)x2+4x+ln|x2(x-2)5(x+2)-3|+C