Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
975.Vypočtěte 4ln|x|-3ln|x-1|-9/(x-1)+C