Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
989.Vypočtěte x/8-ln|x+1|-(9x2+12x+5)/[3(x+1)3]+C