Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
997.Vypočtěte (1/6)ln|(x+1)2/(x2-x+1)|+(1/)arctg[(2x-1)/]+C