Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1004.Vypočtěte 0,25(2-x)/(x2+2)+0,5ln(x2+2)-[1/(4)]arctg(x/)+C