Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1007.Vypočtěte Ostrogradského metodou C-0,125(57x4+103x2+32)/[x(x2+1)2]-(57/8)arctgx+C