Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1008.Vypočtěte 0,375arctg(x+1)-0,125(5x3+15x2+18x+8)/(x2+2x+2)2+C