Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1012.Vypočtěte 0,5(3-4x)/(x2+1)+0,5ln[(x-2)2/(x2+1)]-4arctgx+C