Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1046.Vypočtěte: (tg2x-cotg2x)/2+2ln|tgx|+C