Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1049.Vypočtěte: (1/2)cotg(x/2)-(1/6)cotg3(x/2)+C