Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1061.Vypočtěte: ln|tgx|-1/2sin2x+C