Náhodný generátor testů...

Vyplňte hlavičku testu, třídu a skupinu (oddělení):
Hlavička   
Třída    Skupina   

1.lekce -   Definice,rovnost,sčítání,odčítání a násobení kompl.čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

2.lekce -   Komplexní číslo sdružené, dělení kompl.čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

3.lekce -   Absolutní hodnota a geometrické znázornění kompl.čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

4.lekce -   Goniometrický tvar komplexního čísla, Moivreova věta
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

5.lekce -   Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

                 

Pokyny pro vytvoření testu:
1. Vyplňte název testu, třídu a oddělení
2. Vyberte si příklady do testu - obtížnost a počet z dané lekce
3. Zvolíte Vytvořit test
4. Test se zobrazí v novém okně. Pokud nevyhovuje, zavřete okno a údaje opravte. 5. Test vytiskneme volbou Soubor (File) a Tisk (Print) v hlavní nabídce prohlížeče.
8. Zavřete okno s testem, zobrazte výsledky (Výsledky testu) a vytiskněte.