Matika krokem - Komplexní test ...

Komplexní čísla
Komplexní test - souhrnný test z komplexních čísel
V tomto testu se vyskytují některé z příkladů použitých při přijímacích zkouškách na vysoké školy.
Čísla zapisujte vždy bez znamének! Znaménka se vybírají ze seznamu.
Příklad 1:
  Z dané rovnice vyjádřete komplexní číslo z v algebraickém tvaru a výsledek znázorněte:
   z = i

Příklad 2:
  Vypočtěte v algebraickém tvaru: a =
a = i

Příklad 3:
  Pomocí Moivreovy věty vypočtěte:    b = (3 + 3i)5
b = i

Příklad 4:
  V oboru komplexních čísel řešte soustavu rovnic :       
z = i    nebo    z = i

Příklad 5:
  V Gaussově rovině zobrazte všechna komplxní čísla z, pro něž platí: |z + 1 - 2i| 3    a současně |z + 2 - 2i| > |z|
  

Příklad 6:
  Řešte v C rovnici:   ix2 - (i + 2)x - 19 + 9i = 0
   x1 = - i    ,    x2 = i

Příklad 7:
  Řešte v C rovnici:   x5 + 1 - i = 0
   xk = [cos(2p / + 2kp / ) + i.sin(2p / + 2kp / )]
       Napište odmocnitele r =    a odmocněnce s =
       Hodnoty k jsou celá čísla od do

Odeslat řešení může pouze registrovaný a přihlášený návštěvník (pro zázmam a vyhodnocení odpovědí).
Zvolte tedy Úvod a přhlaste se (jste-li registrován) nebo se (zdarma) registrujte.
Potom se sem vraťte volbou Výuka.

Hodnocení výsledků komplexního testu: