Výběrový generátor testů...

1.lekce -   Definice,rovnost,sčítání,odčítání a násobení kompl.čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

2.lekce -   Komplexní číslo sdružené, dělení kompl.čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

3.lekce -   Absolutní hodnota a geometrické znázornění kompl.čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

4.lekce -   Goniometrický tvar komplexního čísla, Moivreova věta
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

5.lekce -   Řešení rovnic v oboru komplexních čísel
Obtížnost A   Obtížnost B   Obtížnost C  

        

Pokyny pro vytvoření testu:
1. Označte příklady, ze kterých se bude vybírat - u příslušné lekce označte obtížnost
2. Zvolíte Vybrat příklady
3. Vyplníte název testu, třídu a oddělení
4. Vyberete příklady z nabídky
5. Zvolíte Vytvořit test
6. Test se zobrazí v novém okně. Pokud nevyhovuje, zavřete okno a údaje opravíte.
7. Test vytiskneme volbou Soubor (File) a Tisk (Print) v hlavní nabídce prohlížeče.
8. Zavřete okno s testem,zobrazíte si výsledky volbou Výsledky testu a vytisknete.