Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
163.V množině C řešte rovnici:  z2 - 2(3 - i)z + 7 - 6i = 0Vypočtěte diskriminant, odmocněte a dosaďte do vzorce