Nápověda k úlohám Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
208.V množině C řešte soustavu rovnic:  x2 + y2 = 1 , x - y = -2Po dosazení za y vznikne kvadratická rovnice, odmocněte diskriminant (imaginární) a dosaďte do vzorce