Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
162.V množině C řešte rovnici:  (z4 - 4)(z6 + i) = 0 sjednocení kořenů rovnic z4=4 a z6=-i (10 kořenů)