Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
222.V množině C řešte rovnici:  (x3 - 1)2 + (x3 + 1)2 = 0xk=cos(p/6+kp/3)+isin(p/6+kp/3),k=0,1,2,3,4,5