Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
213.V množině C řešte rovnici:   x4 - 2 + 2i = 0xk=cos(5p/12+kp/2)+isin(5p/12+kp/2),k=0,1,2,3