Proposice soutěže bedna ...

1. Bedna je soutěží ve všeobecném přehledu znalostí a dovedností.
2. Soutěž začíná 1.září a končí 30.června a je určena pro registrované návštěvníky.
3. Každý den (včetně svátků, sobot a nedělí) proběhne jedno kolo, ve kterém dostanete 3 otázky.
4. Otázky jsou určeny pro jednoho soutěžícího, ostatní mají otázky jiné.
5. Na zodpovězení otázek máte k dispozici maximálně 15 minut.
6. Na všechny tři otázky je třeba odpovědět najednou, bez přerušení. Opuštění stránky s otázkou bez odpovědi vede k ukončení kola. Každé kolo lze absolvovat pouze jednou.
7. Okamžitě po zodpovězení otázky se zobrazí hodnocení odpovědi a po ukončení kola přehled o získaných bodech a aktuálním stavu soutěže. Odpoví-li soutěžící správně na všechny tři otázky, dostane se na Bednu vítězů.

8. Body za jednotlivé dny se sčítají a na konci měsíce bude vyhlášen vítěz - "bedna". Na konci školního roku bude vyhlášen celkový vítěz soutěže.
10. Vítězem se může stát soutěžící, který pravdivě a úplně vyplnil povinné registrační údaje, dodržuje proposice a získal největší počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje pozdější čas odpovědí.

Zpět