Články ...

Návrat  
Internetová databáze vyučovacích projektů Pavla Etrychová   

Internetová databáze vyučovacích projektů


Anotace: Vzniká zajímavý portál pro učitele, kteří se chystají využívat při výuce vyučovací projekty.

Autor: Pavla Etrychová


V rámci projektu „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka“, který realizuje Erudis, o.p.s., ve spolupráci s občanským sdružením JOB, vzniká zajímavý a pro učitele velmi užitečný internetový portál. Klade si za cíl pomoci učitelům s realizací projektové výuky.


Kromě stručných informací o historii a principech projektového vyučování najdete na portálu především databázi podrobně popsaných vyučovacích projektů. Součástí každého „projektového listu“ jsou:

  • základní informace: délka trvání, věková skupina dětí, pro které je projekt určen, průřezová témata a oborové kompetence (vyučovací předměty), kterých se projekt týká, klíčové kompetence, které projekt rozvíjí

  • detailní popis realizace projektu: motivační část (co je potřeba zajistit, jak studenty na projekt připravit), realizační část ((jak projekt probíhá, popis jednotlivých aktivit, kritéria hodnocení...), evaluační část (jak projekt hodnotí jeho realizátor, doporučení, rady, tipy...)

  • seznam pomůcek a informačních zdrojů nutných k realizaci projektu

  • výstupy projektu: fotografie, videosekvence...

  • přílohy: pracovní listy, metodiky, návody a další materiály ke stažení

  • kontakty na školu, která projekt připravila a realizovala


Popis projektu je přehledně strukturován a měl by být natolik vyčerpávající, aby podle něho bylo možné daný projekt zrealizovat. Vyhledávání v databázi je jednoduché a intuitivní, založené na filtrování: vyhledávat můžete podle délky trvání projektu, věku vašich žáků či podle klíčových slov.


Portál může školám sloužit také jako prezentace jejich vlastní práce. Každá škola bude mít možnost vložit na web projekt, který zrealizovala, a tím jednak představit veřejnosti své aktivity, jednak nabídnout ostatním učitelům své nápady jako inspiraci.


Součástí portálu bude také vstup do eLearningového kurzu, který se bude věnovat mj. východiskům projektové výuky, metodám a technikám aktivního učení, způsobům hodnocení, organizační stránce projektů – dá se říci, že půjde o praktické semináře zpracované v eLearningové podobě. První lekce budou k dispozici koncem května tohoto roku.


V současné době probíhá plnění databáze projekty. Tvůrce portálu, Erudis, o.p.s., hledá školy nebo učitele, kteří by byli ochotni poskytnout pro potřeby portálu své vlastní projekty. U každého projektu bude samozřejmě uveden? kontakt na autora - školu nebo učitele, bude to tedy jistý druh propagace. Pokud disponujete kvalitními a zajímavými projekty a jste ochotni se o výsledky své práce podělit s ostatními, obraťte se na realizátory projektu: Pavlu Etrychovou (petrychova@erudis.cz) nebo Lenku Schimmerovou (lschimmerova@erudis.cz).


A kde zmíněnou databázi nejdete? Portál pro pražské školy je přístupný na adrese www.projektovevyucovani.cz, mimopražským školám je určena doména www.projektovavyuka.cz.


Projekt byl podpořen v rámci opatření 3.1 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.Návrat