Články ...

Návrat  
Motivace dívek k technickým povoláním Mgr.Alexandra Katušinová  

Motivace dívek k technickým povoláním


Vývoj interaktivní kariérové platformy


Ve spolupráci s deseti partnerskými organizacemi z České republiky, Francie, Řecka, Polska, Rumunska a Španělska, Dunajská Univerzita v Kremsu zahájila Socrates (Minerva) projekt SITCOM (Simulating IT-Careers for Women – Simulace IT kariér pro ženy). Cílem SITCOMu je povzbudit dívky a mladé ženy ve věku 12 - 18 let k nástupu vzdělávacích cest spojených s informačními a komunikačními technologiemi, vědou a strojírenstvím.


Podle průzkumu Eurostatu jsou ženy stále málo zastoupeny v kurzech informačních a komunikačních technologií, strojírenství a vědních oborů. Není překvapující, že rozdíly ve využívání počítačů mezi dívkami a chlapci jsou pozorovány již na prvním stupni základních škol, dívky se méně zajímají o počítačovou vědu a technologie než chlapci.


Kariérová simulace pro technická povolání


Několik studií dokládá, že simulace a hry mohou zprostředkovat realistické, atraktivní a motivační výchovné zkušenosti. Ale potenciál využívání simulací a interaktivních her s cílem vyvinout koncepty, které by integrovaly ženy do netradičních vzdělávacích oborů a povolání, se obtížně prosazuje.


Evropský projekt SITCOM je založen na výsledcích těchto studií. Během 24 měsíců bude vyvinuta internetová platforma. Základním elementem platformy bude kariérová simulační hra, např. hraní rolí, že umožní dívkám simulovat kariéru ve vědě, strojírenství a počítačových profesích. Dále bude SITCOM platforma obsahovat životopisy žen s technickou a vědeckou kariérou, odkazy na relevantní stránky a doplňující didaktické materiály pro učitele a vzdělávací poradce.


Vyvinuté materiály budou zhodnoceny případovou studií a externími evaluátory. Veškeré materiály projektu SITCOM budou v rámci Evropské Unie zdarma přístupné pro příjemce, učitele a výchovné poradce a jejich instituce.


Kontakt: Mgr.Alexandra Katušinová
Denesa spol. s r.o.
tel./fax: 573 345 107
e-mail: management@denesa.cz

Návrat