Diktáty...

Vytisknout
Volba českého krále   (do I.ročníku, 52 úkolů)

Dopňte text diktátu správnou volbou scházejících písmen:
    V březnu tohoto měl bt zvolen nový eský raha brzčko zrána přivstala. byl jindy raí dobou klidné, míhal se nejrůznější domácí lidé i cizinci. A všichni blízka i dáli mířil na taroměské náměstí k radnici, kde ml sněm svým hlas rozhodnout o eském král. Tady se také zastavoval a sléval všechny proudy, které sem všichni s naptím očekával nadcházející minuty.
    hromáždění lidé stál nejdříve ve už se hlukoval v zástupy, které postupně rostl. podloubí byl už zcela oknech i vkýřích byla hlava na na střechách v sel odvážní zvědavci. se strhne v jedné z klikatých taroměských ulic hromový vkřik a blíží se kupředu. To pozdravují pana Jiříka. i je vítán se vítají lidé zvláště milí. Pan Jiřík před radnicí seskočil koně a vešel. Sněm dlouho všichni ve hodě před novým králem poklekl. A pak odněkud z výše zazněl královský zvon a jako rozpoutané bouře zahlaholil z náměstí mohutný jásot:"Ať žije eský!"

Pro odeslání odpovědi a jejich on-line vyhodnocení je třeba se přihlásit - volba Úvod