Umíte pascalsky - 7.lekce ...

Umíte pascalsky?
7.lekce
Vytisknout  

Procvičování základních příkazů na příkladech

Zde si můžete ověřit, jak jste zvládli použití základních příkazů na jednoduchých příkladech.

1.Příklad
Najděte všechna pythagorejská čísla (přirozená, pro která platí c2 = a2 + b2) nepřevyšující zadané číslo (přirozené).

2.Příklad
Profesor matematiky známkoval tak, že škrtl nejlepší a nejhorší známku a ze zbytku známek udělal aritmetický průměr. K němu přičetl 0,5 a určil celou část výsledku. Sestavte program pro výpočet výsledné známky z řady dílčích známek ukončených nulou.

3.Příklad
Zvláštnost čísla 3025: 30 + 25 = 3025 , 552 = 3025 Sestavte program Moje_cislo pro nalezení dalších takových čtyřmístných čísel.

4.Příklad
Hodnota sinx, kde x je velikost úhlu v radiánech se počítá podle vzorce:
sinx = x - x3/3! + x5/5! - x7/7! + ...
Na pravé straně se sčítá tolik členů, kolik je třeba pro dosažení požadované přesnosti. Pro |x| < 1 se dá dokázat, že přI zastavení u členu (aspoň druhém) s absolutní hodnotou menší nebo rovnou P (přesnost) se přI výpočtu sinx dopustíme nepřesnosti nepřevyšující P. Sestavte program Pocitej_sinus, který pro zadané real.číslo x (úhel v radiánech,|x| < 1) a kladné P (přesnost) vypočte sinx s přesností P.

5.Příklad
Sestavte program Nejvetsi_delitel pro nalezení největšího společného dělitele dvou daných celých kladných čísel.

6.Příklad
Sestavte program Je_prvocislo, který zjistí, zda zadané celé kladné číslo je čI není prvočíslo.

7.Příklad
Sestavte program Pis_prvocisla, který napíše prvních N prvočísel, kde N je zadané kladné celé číslo (počet prvočísel).

8.Příklad
Sestavte program Nejmensi_nasobek pro nalezení nejmenšího společného násobku dvou daných celých kladých čísel.


On-line účast na řešení úkolu

Řešit úkol Prohlídka hodnocení úkolu Dotazy,připomínky

Pomocí volby Řešit můžete (po přihlášení) odeslat vaše řešení domácího úkolu (každý úkol smíte řešit jen jednou). Volbou Hodnocení si přečtete hodnocení a komentář od vyučujícího. Dotaz nebo připomínku můžete opakovaně zasílat pomocí tlačítka Dotazy, Komunikace (na levém okraji) zobrazuje příklad možné komunikace s vyučujícím.