Útok na krále - 3.lekce ...

Útok na krále - šachy
3.lekce
Vytisknout  

Posiční prvky pozice

Střed,centrum
    Středem (centrem) rozumíme rajón šachovnice obsahující pole e4-e5-d4-d5. Hovoříme-li o rozšířeném středu máme na mysli pole obsahující c4-f4-c5-f5. Někteří jiní považují za rozšířený střed čtverec obsahující pole c3-f3-c6-f6.
    Je již Vám známo,že figura stojící na středovém poli mají větší aktivitu než figura stojící na kraji ,popřípadě v rohu šachovnice. Proto boj o střed je prvořadý a důležitý úkol každého šachisty.
     Pro klasifikaci středů je nejvýhodnější hodnocení podle postavení pešců na centrálních polích.
a)Otevřený střed
    Otevřený střed je když pěšci ve středu chybí. Vzniká tzv. figurová hra,přičemž hra mívá rychlý spád. Boj za centrální pole je spojen současně s přesunem sil (figur) na více důležitá místa (pole).
Příklad 5
   Je z partie Gufeld-Balatinov, SSSR 1963, Španělská, po tazích :
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 exd4 6.e5 Je4 7.0-0 d5 8.exd6 0-0 9.dxc7 Dxc7 10.cxd4 Vd8 11.Dc2! Jxd4 12.Jxd4 Vxd4 vznikla následující pozice.Bílý na tahu

Posice

   Jak je vidět, bílý nezískal převahu ve vývinu. Cíl bílého byl jiný - zavléci soupeřovy figurky na nevhodná pole do centra a nyní bude získávat potřebná tempa k dokončení vývinu útokem na ně.Po dokončení vývinu vytvoří hrozby černému králi.
13.Se3 Vb4 14.Sd3 De5 (Jediný tah,jak zachránit obě napadené figury) 15.Sxe4 Sxe3 (Opět jediný tah) 16.Jc3! (Důležitý moment.Bílý nespěchá získat pěšce h7,ale dokončením vývinu zvyšuje aktivní moc svých figur)...Sd4 17.Ve1! (Hlavní je maximální aktivita figur) ..Da5 18.Dd3 Se6 (Nehodilo se ani 18.  Sxc3 pro 19.Sxh7+ s dalším 20.Ve8 nebo 20.Dd6) 19.a3 Ve4 (Dosud se bílý řídil heslem,že hrozba je silnější než její vyplnění.Dobře vyvinuté figury, zavlekl černou věž na nevhodné pole,nyní sebere pěšce a pak zničí jediného obránce věže.)) 20.Sxh7+ Kh8 21.Vxe6! fxe6 (Po ...Vxcš stačí 22.bxcš Sxcš 23.Dhšfxe6.24.Sg6+ Kg8 25.Dxe6+Kh8 26.Vc1)  22.Dxcč Sxc3 23.Sd3! (Vyhrávalo i 23.Dxcš Dxc3 24.bxc3, bílý dal přednost útoku,protože různobarevní střelci útok zesilují.) ..Sxb2 24.Vb1 Sf6 25.Dxe6 Dh5 26.Vh5 (Asi jednodušší bylo 26.Vxb7) ..Dd1+ 27.Sf1 Vf8 28.Vf5 Kh7 29.g3 Vd8 30.Kg2 Kg6 31.Vb5 Dd7 32.De4 Kh6 33.Vh5+ 1:0

b)Pohyblivý střed
    Pohyblivý střed je když jeden nebo dva pěšci nemají v centru soupeřova pěšce. Svým pohybem mohou dát signál celému vojsku pro provedení rozhodujícího útoku.

Příklad 6
   Je z partie Keres-Fine,Ostende 1937.Po tazích:
1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 e6 4.Jc3 c5 5.cxd5 Jxd5 6.e4 Jxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Sb4 9.Sd2 Sxd2+ 10.Dxd2 0-0 11.Sc4 Jd7 12.0-0 b6 13.Vad1 Sb7 vznikla tato pozice.Bílý na tahu.

Posice


   
Pohyblivý střed bílého dává možnost tahem d5,e5 v pravý čas zahájit útok.14.Vfe1! (Bílý neotálí a upevňuje svého centrálního pešce a tím zvyšuje své možnosti. Především než přistoupíme k aktivním operacím, je nutné maximálně zesílit svou posici.)  Vc8 15.Sb3 Jf6 16.Df4! De7 17.Dh4 Vfd8 18.Ve3?!+ (Důležitý moment partie.Tento tah vypouští výhodu bílého,jak uvidíme dále bílý vyhrál další chybou černého.Rozhodné 18.e5! dostalo bílého do jasné výhody;např.:
...18....Jd5 19.Jg5 h6 20.Je4 (hrozí 21.Jd6) Jc3 21.Jf6+ nestačí
...18....Sxf3 19 gxf3 Sxd1 20.Dg3 Kd8 21,Dxg7+ Ke8 22.Vxe6 také nestačí
...18....Jd7 19.Jg5 Jf8 20.Je4 Sxe4 21.Dxe4 s poziční převahou bílého
Nyní černý využije nerozhodnosti soupeře a nastoupí svými pěšci získajíce pole b6 pro dámu.) ...b5 19.Vde1 a5 (Nepřesnost,silnější bylo 19. ...h6 nepoštěje bílého jezdce na pole gř.Například 19....h6 20.g4 Df4 (nebo 19...h6 20.d5 exd5 21.e5 Je4) a bílému nezbude než 21.e5 Jd5 22.Ve4 De7 a černý má šance útok bílého odrazit přitom si zachová poziční převahu).20.a4 b4! (Samozřejmě dostat volného krytého pěšce je dobré v koncovce.   1:0
Sebráním dvou pěšců černý zaostal ve vývinu a bez odporu prohrál.Nyní, ve středí hře,pozice vyžadovala jiného řešení - prvořadě bylo nutné nedat klid bílému k průlomu v centru a tím k útoku - pokreačovat 20....bxa4 21.Sxa4 h6 s o něco lepší posicí černého.Pravděpodobně americký velmisr Fine nechtěl oslabovat posici krále a proto se úporně bránil tahu b6.) 21.d5! exd5 22.e5! (Bílý zbavil černého koně pole obětí pěšce d5 a přechází do rozhodujívího útoku.Nehodilo se 22...Je4 pro 23. e6! fxe6 24.Vxeč dxeč 25.Jg5 Dc3?! 26.Sxe6 Kf8 27.Vf1 atd.) ...Jd7 23.Jg5 Jf8 (Úpornější bylo 23...h6,avšak útok bílého zústane nebezpečný) 24.Jxh7 Jxh7 25.Vh3 Dc1+ (Duchaplná replika,ale nedostatečná) 26.Dxh7+ Kf8 27.Vhe3 d4 28.Dh8+ Ke7 29.Dxg7 Vf8 30.Df6+ Ke8 31.e6! 1:0
    Zajímavý příklad,který dobře demonstruje sílu pohyblivého centra a jak je dúležité vhodně vybrat vhodnou chvíli,kdy pěšce dát do pohybu.


Domácí úkol

Samostatně si proanalyzujte fragment z partie Mojsejev-Lučinkin,přebor Moskvy 1979

Posice

      V této pozici soupeři zahráli:17.f3! exf3 18.Dxf3 Jf6 19.e4 Sg4 20.Dg3 Sh5 21.e5 Jd7 22.Je4 Sg6 23.Jg5 Vf8 24.e6! Je5 25.exf7+ Jxf7 26.Vae1 Dd7 27.Dh4 Vbe8
Najděte závěrečnou vyhrávající kombinaci bílého.

On-line účast na řešení úkolu

Řešit úkol Prohlídka hodnocení úkolu Dotazy,připomínky

Pomocí volby Řešit můžete (po přihlášení) odeslat vaše řešení domácího úkolu (každý úkol smíte řešit jen jednou). Volbou Hodnocení si přečtete hodnocení a komentář od vyučujícího. Dotaz nebo připomínku můžete opakovaně zasílat pomocí tlačítka Dotazy, Komunikace (na levém okraji) zobrazuje příklad možné komunikace s vyučujícím.