Útok na krále - 5.lekce ...

Útok na krále - šachy
5.lekce
Vytisknout  

Posiční prvky pozice-3.část

Slabiny
    Slabiny posice jsou velmi důležitá kapitola šachové teorie. Slabiny mohou být stálé a přechodné. Stálé slabiny {např. pěšcové deformace) ulehčují vedení útoku. Zde si můžeme všimnout některých přechodných slabin pozice spojených s útokem na krále, protože nebudeme-li jednat energicky, po čase je soupeř odstraní. Probereme tři charakteristické ukázky:

Příklad 9:  Partie Keres - Botvinik, Moskva 1941.
Po tazích 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 (Nimcovičova indická obrana) 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Sg5 h6 7.Sh4 c5 8.0-0-0 Sxc3 9.Dxc3 vznikla pozice:
Kontolní notace:
Kc1,Dc3,Vd1,h1,Sf1,h4,Jg1,Pa2,b2,d4,e2,f2,g2,h2 (14)
Ke8,Dd8,Va8,h8,Sc8,Jb8,f6,Pa7,b7,c5,d5,f7,g7,h6 (14) Černý na tahu.

Posice

   Zkusíme ohodnotit pozici,najít vzájemné slabiny.
Pozice černého je oslabena tahem h6, centrální pěšci se mohou stát předmětem útoku, král v centru. Lze snadno odhadnout, že kdyby byl bílá na tahu, mohl by se snažit hned slabiny využít.
Pozice bílého je na první pohled z hlediska slabin lepší. Přesto má také slabiny, nevyvinutost královskéhé křídla, to by až tak nevadilo. Mnohem horší je, že král po otevření sloupce "c" se bude cítit špatně. Vzetí na d4 dá černému tempo k vyvinutí figur. Takže 9....g5! (Černý jde na novéoslabení pozice, aby zamezil výměně jezdce f6). 10.Sg3 cxd4 11.Dxd4 Jc6 12.Da4 Sf5 (Důležitý moment. Černý nedovolí králi skrýt se na "a1". Protože, kdyby se král schoval na "a1", musel by černý krýt své slabiny královského křídla). 13.e3 Vc8 14.Sd3 Dd7! (Tah s dvěma cíli, odkrytý šach a obsazení diagonály b1-h7.) 15.Kb1 Sxd3+ 16. Vxd3 Df5 (Král udělal krok k cíli, ale bílý se dostal do vazby. Za osvobození musí dát bílý pěšce. Osud partie je vyřešen, kromě materiální převahy, zachránil černý i útok.) 17.e4 Jxe4 18.Ka1 0-0 (Obnovuje hrozbu Je4-c5, kterou dosud černý odráželtahem Vd3-e3+.) 19.Vd1 b5 20.Dxb5 Jd4 21.Dd3 Jc2+ 22.Kb1 Jb4 , 0-1.
V příkladě 9 bílého zahubila slabost pozice krále. Určit vývoj boje nebylo těžké, potřebovalo to pouze přesný propočet a smělost.

Příklad 10:  Botvinik - Vidmar, Nottingham 1936.
1.c4 (Anglická?) e6 2.Jf3 d5 3.d4 Jf6 (Hra přešla do dámského gambitu) 4.Sg5 Se7 5.Jc3 0-0 6.e3 Jbd7 7.Sd3 c5 8. 0-0 cxd4 9.exd4 dxc4 10.Sxc4 Jb6 11.Sb3 Sd7 12.Dd3 Jbd5 13.Je5 Sc6 14.Vad1 Jb4 15.Dh3 Jbd5 16.Jxd5 Jxd5 17.f4 Vc8 18.f5 exf5 19.Vxf5 Dd6 Po 19.tahu černého vznikla pozice:
Kontrolní notace:
Bílý: Kg1, Dh3, Vd1, f5, Sb3, g5, Je5, Pa2, b2, d4, g2, h2 (12)
Černý: Kg8, Dd6, Vc8, f8, Se7, Jd5, Pa7, b7, f7, g7, h7 (12) Bílý na tahu:

Posice

   Nyní zhodnotíme pozici stejným způsobem jako v předchozém příkladě. První dojem - král černého je v bezpečí, figury rozmístěny pasívněji než bílé, ale dostatečně nadějně. Botvinik přece jen našel díry v táboře černého.20.Jxf7!(Bod f7 se zdál dostatečně kryt, avšak právě zde bílý našel hlavní slabinu. Příčina je v tom, po vzetí se král dostane do vazby, v druhém případě je nekryta věž c8. Takovou přechodnou slabinu je velmi těžké objevit.) Vxf7 (20....Kxf7 21.Sxd5+ 1-0) 21.Sxf6 Sxf6 (21....Jxf6 22.Vxf6 s dalším 23.Dxc8+.) 22.Vxd5 Dxc6 23.Vd6 (Bílý prohlédl léčku 23.Vc5 Sxd4+.) De8 24.Vd7 1-0

Příklad 11:  Réti - Aljechin , Baden Baden 1925.
1.g3 (Richard Réti patřil mezi tzv. hypermodernisti, nehrajíce 1.e4 ani 1.d4) e5 2.Jf3 e4 3.Jd4 d5 4.d3 exd3 5.Dxd3 Jf6 6.Sg2 Sb4+ 7.Sd2 Sxd2+ 8.Jxd2 0-0 9.c4! Ja6 10.cxd5 (bílý stojí o něco lépe.) Jb4 11.Dc4 Jbxd5 12.J2h3 c6 13.0-0 Ve8 14.Vfd1 Sg4 15.Vd2 Dc8 16.Jc5 Sh3! 17.Sf3 (17.Sxh3? Dxh3 18.Jxb7 Jg4 19.Jf3 Jde3 20.fxe3 Jxe3 21.Dxd7+ Kh8 22.Jh4 Vf8 a černý má výhodu) Sg4 18.Sg2 Sh3 19.Sf3 Sg4 20.Sh1 h5! 21.b4 a6 22.Vc1 h4 23.a4 hxg3 24.hxg3
Kontrolní notace:
Bílý: Kg1, Dc4, Vc1, d2, Sh1, Jd4, c5, Pa4, b4, e2, f2, g3 (12)
Černý: Kg8, Dc8, Va8, e8, Sg4, Jd5, f6, Pa6, b7, c6, f7, g7 (12) Černý na tahu:

Posice

   Černý musí něco postavit proti hře bílého na dámském křídle. Co? Na které části šachovnice lze objevit díry v posici bílého? Aljechin nachází bod "g3" naoko zdánlivě dobře jištěném pěšcem f2.24....Dc7 25.b5 axb5 26.axb5 Ve3!(Černý zahájil kombinační útok proti bílému králi využívajíce vzdálení bílých sil od krále. Nyní nešlo 27.fxe3 pro 27...Dxg3+ 28.Sg2 Jxe3.) 27.Jf3 (Více šancí na odražení útoku dávalo 27.Sf3 nebo 27.Kh2.) cxb5 28.Dxb5 Jc3 (Údery ze všech stran. Jestli 29.Dc4 pak 29....b5!) 29.Dxb7 Dxb7 (29....Jxe2+? 30.Vxe2 Dxb7 31.Vxe3!) 30.Jxb7 Jxe2+ 31.Kh2 (Přikrývá slabinu, na 31.Kf1 by přišlo 31....Jxg3+ 32.fxg3 Sxf3 33.Sxf3 Vxf3 34.Kg2 Vaa3 35.Vd8+ Kh7 36.Vh1+ Kg6 37.Vh3 Vfb3 s vyhranou pozicí černého.) Je4! (Bez ohledu na výměnu dam tlak černého neslábne. Nyní by bylo slabé 32.gxf pro 32....Jxd2.) 32.Vc4! Jxf2 (Nehodilo se 32....Jxd2 pro 33.Jxd2 a na 32...Sxf3 rozhodlo 33.Vxe4!) 33.Sg2 Se6 (Osvobozuje pole "g4" pro střelce.) 34.Vc2 Jg4+ 35.Kh3 Je5+ 36.Kh2 Vxf3 37.Vxe2 Jg4 38. Kh3 (Král celou dobu musel odstupovat pod odkryté šachy, neboť na první řadě jej čekal šach Va1.) Je3+ 39.Kh2 Jxc2 40.Sxf3 Jd4! 0-1 Po 41.Ve3 Jxf3+ 42.Vxf3 Sd5 má černý velké materiální ztráty.

Zde končíme s problematikou pozičních prvků zabezpečujících úspěch, setkáme se s nimi ještš dále.
Útok nevzniká sám sebou, ale rodí se na pevném strategickém základě!
Útok na krále je úspěšnější, když pozice soupeře je oslabena, než když je pevná. Proto poziční hrou se musíme snažit slabiny soupeře vytvořit. Pevná pozice soupeře ztěžuje útok, ale nevylučuje jej. Existují i další poziční výhody: lepší postavení figur, převaha v silách na rozhodujícím rajonu šachovnice, o čemž se v dalším přesvědčíme.


Domácí úkol

V následující posici je bílý na tahu:
Bílý: Kf3, Vd1, g3, Je6, c3, Pb4, c2, e4, f5, g4 (10)
Černý: Kf7, Vg8, e7, Sa8, Jb6, Pb5, c6, d6, f6, g5(10)

Posice

Jak využije bílý nejlepším způsobem slabiny černé posice? Napište variantu!

On-line účast na řešení úkolu

Řešit úkol Prohlídka hodnocení úkolu Dotazy,připomínky

Pomocí volby Řešit můžete (po přihlášení) odeslat vaše řešení domácího úkolu (každý úkol smíte řešit jen jednou). Volbou Hodnocení si přečtete hodnocení a komentář od vyučujícího. Dotaz nebo připomínku můžete opakovaně zasílat pomocí tlačítka Dotazy, Komunikace (na levém okraji) zobrazuje příklad možné komunikace s vyučujícím.