Útok na krále - 6.lekce ...

Útok na krále - šachy
6.lekce
Vytisknout  

Prostředky útoku - kombinace

   Pokud existují opodstatněné předpoklady k útoku, pak útočník nejčastěji obětuje materiál, aby po vynuceném sledu tahů rychle dosáhnul neodvratitelného matu nebo velkou materiální převahu. V tom případě mluvíme o kombinaci. Stručně lze tedy kobinaci definovat jako forzírovanou variantu s obětí.
Kombinace se vyznačuje svojí neočekávaností a momentem překvapení a způsobuje tedy neočekávané přehodnocení posice. Zvláštnosti posice, posiční předpoklady útoku způsobují, že se v šachistově hlavě zrodí myšlenka - motiv kombinace. Když začne kombinovat a propočítávat varianty, musí už samozřejmě vidět konečnou pozici - téma kombinace. Do konečné, tematické pozice se dostaneme pomocí série mimořádných tahů, kterou nazýváme prostředky kombinace.

Typické kombinace můžeme probrat podle téma kombince - dvojitý úder, vazba, přetížení, odlákání, přilákání, blokáda, dvojitý šach a další.

Dvojitý úder

    To je na pochopení nejlehčí téma kombinace. I začínající šachista se brzo setkal s radostným pocitem, kdy se mu podařila vidlička dvěma figurám nebo dokonce šach celé rodině. V tomto směru je nejvhodnější figurou jezdec, ale ostaní se mohou zapojit také.

Příklad 1
   Tato pozice vznikla v partii Réti - Aljechin, Baden-Baden 1925. Na tahu je černý.
Bílý: Kh2, Vc4, d2, Sg2, Jf3, b7, Pg3 (7)
Černý: Kg8, Va8, e3, Sg4, Je2, f2, Pg7, f7 (8)

Posice

Aljechin zahrál: 1....Se6! Bílá věž musí ustoupit. Nejlepší ústup je 2.V4c2 Nyní následuje série vynucujících úderů: 2...Jg4+ 3.Kh3 Je5+ 4.Kh2 Ukazuje se, že bílý král nemůže ustoupit na 4.řadu, protože by následoval rozhodující šach na poli a4. 4...Vxf3! Oběť, kterou nesmí bílý přijmout a proto bere jezdce. Vxe2 Jg4+ 6.Kh3 Špatné je ustoupit také základní řadu, protože by následoval šach na a1. 6...Je3+ 7.Kh2 Jxc2 8.Sxf3 Jd4 6.Ve3 jxf3+ 10.Vxf3 Sd5! Bílý ztrácí jezdce.

Vazba

    Další častý motiv kombinace, kdy hráč zjistí, že pravidla mu nedovolují s figurou táhnout (odkrýval by šach) nebo by po tahu následovaly rozhodující materiální ztráty.

Příklad 2
   Tato pozice vznikla v partii Trifunovič - Golombek, Amsterodam 1954. Bílý: Kh2, Db2, Ve7, Sg2, Pa2, b3, d5, f4, g3, h3 (10)
Černý: Kg7, DC5, Vb5, Jf6, Pa7, d6, f7, g6, h6 (9)

Posice

Černý jezdec je trvale ve vazbě. Trifunovič zaútočí na vázanou figuru dřív, než se podaří černému tuto vazbu odstranit. 1.g4 Hrozí postup g4-g5. 1....g5 2.h4! Pořád stejná hrozba. Černý je přinuce co nejrychleji se odvázat. 2...Kg6 3.Se4+! Zahání černého zpět do vazby. 3...Jxe4 4.h5+ Kh7 5.Vxf7+ Kg8 6.Dg7 mat.


Domácí úkol

V následující posici je bílý na tahu:
Bílý: Ka1, Dh4, Ve1, e2, Sb2, Jc3, f3, Pa2, b3, c2 (10)
Černý: Kh8, Dc6, Vg8, g7, Sb7, Jc5, f6, Pa5, e4, h7 (10)

Posice

Navrhněte bílému kombinaci, která mu zaručí nejrychleji výhru. Napište variantu!

On-line účast na řešení úkolu

Řešit úkol Prohlídka hodnocení úkolu Dotazy,připomínky

Pomocí volby Řešit můžete (po přihlášení) odeslat vaše řešení domácího úkolu (každý úkol smíte řešit jen jednou). Volbou Hodnocení si přečtete hodnocení a komentář od vyučujícího. Dotaz nebo připomínku můžete opakovaně zasílat pomocí tlačítka Dotazy, Komunikace (na levém okraji) zobrazuje příklad možné komunikace s vyučujícím.