Útok na krále - 7.lekce ...

Útok na krále - šachy
7.lekce
Vytisknout  

Chycení figury

    Na pochopení jednoduché téma kombinace. Každý šachista se zaradoval, když zjistil, že soupeřova dáma (popř. věž nebo jiná cenná figura) nemá žádné ústupové pole a bude získána za méně hodnotnou naši figuru. Nejvíc samozřejmě potěší za pěšce. Zde je jeden příklad.

Příklad 1
Tato pozice vznikla v partii Karaklajič - Bély, zápas Jugoslávie - Maďarsko 1957. Na tahu je černý.
Bílý: Kg1, Dd7, Vf1, Sc1, Jd2, b4, c3, e4, g2, h3 (10)
Černý: Kg8, Da8, Vf8, Se7, Jb7, b5, c6, e5, f7, g7, h7 (11)

Posice

Bílý bezstarostně zalezl na pole d7. Černý nabídl výměnu dam: 1....Dc8 Bílý si nedal práci aby si propočítal a zjistil, proč soupeř obětoval střelce. Zahrál: 2.Dxe7 Po 2...f6! však spadla klec, bílá dáma se nedokáže vymanit ze sítě. Vzhledem k neodvratitelné hrozbě 3...Vf7! bílý partii vzdal.

Přetížená figura

    Často se stává, že figury strážící krále se stanou přetíženými a při bližším zkoumání se ukáže neschopnost figury všechny tyto funkce splnit. Tuto přetíženost je možno dobře využít.

Příklad 2
Bílý: Kg1, Dc4, Vf1, a4, b3, b2, h3 (7)
Černý: Kg8, Dd5, Vd8, a5, b7, f5, g6, h7 (8)
V této posici spočívá hlavní zodpovědnost na černé dámě - kryje vlastního krále před bílou dámou na diagonále a2 - g8. Černá dáma nemůže opustit diagonálu a je touto důležitou funkcí zatížena.

Posice

Jestliže nyní napadneme tuto dámu taahem 1.Vd1! Černý bude muset měnit dámu na c4, ale braní věže na d8 s mezišachem zabezpečí bílému rozhodující výhodu..


Domácí úkol

V následující posici je bílý na tahu:
Bílý: Ka1, Dh4, Ve1, e2, Sb2, Jc3, f3, Pa2, b3, c2 (10)
Černý: Kh8, Dc6, Vg8, g7, Sb7, Jc5, f6, Pa5, e4, h7 (10)

Posice

Který efektní tah bílého vyhrává?. Napište variantu!

On-line účast na řešení úkolu

Řešit úkol Prohlídka hodnocení úkolu Dotazy,připomínky

Pomocí volby Řešit můžete (po přihlášení) odeslat vaše řešení domácího úkolu (každý úkol smíte řešit jen jednou). Volbou Hodnocení si přečtete hodnocení a komentář od vyučujícího. Dotaz nebo připomínku můžete opakovaně zasílat pomocí tlačítka Dotazy, Komunikace (na levém okraji) zobrazuje příklad možné komunikace s vyučujícím.