Útok na krále - 9.lekce ...

Útok na krále - šachy
9.lekce
Vytisknout  

Zastínění

   Obětí figury, kvality nebo pěšce lze někdy dosáhnout odříznutí, odstavení působnosti důležité obranné figury a tím uskutečnit svůj útočný plán. Ukážeme si to na následující posici:

Příklad 1
Na tahu je bílý.
Bílý: Kb1, Dg3, Vd1, Vg1, Je5, Jh5, a2, b2, c2, f2, h2 (10)
Černý: Kh7, Dc7, Va8, Vg8, Sb5, Je8, b7, b6, e6, f7, g7, h6 (12)

Posice

Bílý potřebuje na realizaci kombinace odstavit dámu od obrany pole f7. Toho dosáhne elegantním tahem 1.Vd7!! a po 1....Sxd7 už může svoji krásnou matovou kombinaci uskutečnit: 2.Dxg7+! Vxg7 3.Vxg7+ Jxg7 4.Jf6+ Kh8 5.Jxf7 mat

Latentní vazba

    V této kombinaci je nástraha maskovaná a hrozba není hned zřejmá. Proto jsou kombinace na toto téma zpravidla složité, ale účinné. V parii Furman-Smyslov (Moskva 1949) vznikla tato posice:

Příklad 2
Bílý: Kg1, Da3, Vc3, Se6, Jf4, a2, d5, f2, g2, h2 (10)
Černý: Kh8, Dg7, Vd8, Sa6, Ja5, a7, b6, f5, g6, h7 (10)

Posice

Na první pohled nic nenasvědčuje tomu, že by postavení černého bylo beznadějné. Bílý provedl skromný, nenápadný tah, který má ale strašnou sílu: 1.Db2 Převodem dámy na diagonálu a1-h8 vytvořil bálý hrozbu latentní vazby a má v úmyslu brát jezdcem na g6. Na braní pěšcem h7 přijde Vh3 mat. Pokud jezdce vezme dámou, vynutí mat tahem Vg3! Černý se může zabránit matu za několik pěšců: 1...Jc4 2.Jxg6+ Dxg6 3.Vxc4 Dg7 4.Dxg7 Kxg7 5.Vc7+ Kf8 6.f4 a černý se vzdal.


Domácí úkol

V následující posici je bílý na tahu:
Bílý: Kg1, Dh7, Vd1, Vf1, Se5, Sh3, Jg5, a2, c2, e4, f4, g3 (12)
Černý: Kf8, Db5, Ve8, Vd8, Sc4, Sg7, Je7, a4, b6, c7, f6, g6 (12)

Posice

Který efektní tah bílého vyhrává? Napište variantu!

On-line účast na řešení úkolu

Řešit úkol Prohlídka hodnocení úkolu Dotazy,připomínky

Pomocí volby Řešit můžete (po přihlášení) odeslat vaše řešení domácího úkolu (každý úkol smíte řešit jen jednou). Volbou Hodnocení si přečtete hodnocení a komentář od vyučujícího. Dotaz nebo připomínku můžete opakovaně zasílat pomocí tlačítka Dotazy, Komunikace (na levém okraji) zobrazuje příklad možné komunikace s vyučujícím.