Matika krokem - 2.lekce ...

Komplexní čísla
2.lekce - Komplexní číslo sdružené, dělení komplexních čísel
Vytisknout  

Skype výuka, doučování
A. Výklad a ukázkové příklady

Komplexní číslo vydělíme reálným číslem, jestliže vydělíme tímto reálným číslem jeho reálnou část i imaginární část.
(5)

Tedy: (4 - 3i) / 3 = 4/3 - i .


Komplexní číslo sdružené

Nyní si zavedeme komplexní číslo sdružené, které nám pomůže vyřešit problém dělení komplexním číslem.

Komplexní číslo sdružené s číslem a + bi je číslo a - bi. Komplexí číslo sdružené k číslu   z   značíme (6)

Je-li tedy z = 3 - 2i , je = 3 + 2i .

Pro součin komplexního čísla a čísla s ním sdruženého platí:

z . = (a + bi).(a - bi) = a2 + b2
Součinem komplexního čísla a čísla s ním sdruženého je reálné, nezáporné číslo
(7)Podíl komplexních čísel

Máme-li vypočítat podíl x/y komplexních čísel x , y (y nenulové), rozšíříme zlomek číslem sdruženým ke jmenovateli, tím vznikne ve jmenovateli reálné číslo, kterým již bez problémů vydělíme. (8)

Příklad 1
=


Příklad 2
=Mocnina s celým exponentem

Mocnina komplexního čísla pro celý záporný exponent je definována stejně jako pro reálné číslo:

Pravidla uvedená pro mocniny komplexních čísel s přirozeným exponentem platí i pro exponenty celé záporné, včetně z0 = 1.

Příklad 3
=


Příklad 4
=
Rovnice s komplexními koeficienty

V oboru komplexních čísel lze řešit lineární rovnice s komplexními koeficienty.

Příklad 5 Řešte v C rovnici:
= Po vynásobení (1 - 2i)(2 + i) dostáváme:
(1 +i)(2 +i)x + 2i(1 - 2i)(2 +i) = (1 - 2i)(2 + i)x - (1 -2i)
(1 + 3i)x + 2i(4 - 3i) = (4 -3i)x - 1 + 2i
(-3 + 6i)x = -1 + 2i - 8i - 6Příklad 6 Řešte v C rovnici: (1 - i).z = 2 - i(1 + i)
= z je komplexní číslo, můžeme ho tedy napsat jako z = x + iy , kde x , y jsou čísla reálná ( = x - iy )
Po dosazení dostáváme:
(1 - i)(x + iy) = 2(x - iy) - i(1 + i)
x - ix + iy + y = 2x - 2iy - i + 1
Porovnáním reálných částí a porovnáním imaginárních částí dostáváme soustavu rovnic:
x + y = 2x + 1
-x + y = -2y - 1
Řešením této soustavy je y = -1 a x = -2
Výsledek:    Hledané komplexní číslo z = -2 - iDůkazové úlohy

Ukážeme si ještě postup při důkazových úlohách.

Příklad 7 Dokažte, že pro libovolná komplexní čísla z1 a z2 platí:
= Zvolíme z1 = a + bi , z2 = c + di , potom

V obou případech jsme dostali stejný výsledek a tím jsme tvrzení dokězali.B. Příklady s krokovou kontrolou e-učitele

Příklad 1:    Vypočítejte:       


Příklad 2:    Řešte v množině C rovnici:       


Příklad 3:    Zjistěte, zda pro libovolná komplexní čísla z1 , z2 platí:       


C. Příklady na procvičení učiva

 Na následujících příkladech s výsledky se můžete zdokonalit ve znalostech učiva této lekce.
 Pokud si nevíte s příkladem rady, užijte stručné nápovědy - Help.
Příklady označené A mají největší obtížnost, B střední a C nejmenší.

1Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   +(i-2)(4-i)CHelp Výsledek
2Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
3Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
4Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
5Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
6Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
7Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
8V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   (2+i)(3-i)-iBHelp Výsledek
9Řešte v C rovnici s neznámou x a komplexním parametrem a:   ax/(2-i) + ix = a(1+i) - x AHelp Výsledek
10V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   BHelp Výsledek
11Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
12V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   (1-i)2BHelp Výsledek
13Určete komplexní čísla x, y, která jsou řešením soustavy rovnic:   (1+i)x + 2y = 2   ;   ix + (1-2i)y = 1AHelp Výsledek
14V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   p -2 + i + i-1BHelp Výsledek
15V množině C řešte rovnici s neznámou x:   BHelp Výsledek
16V množině C řešte rovnici s neznámou x:   AHelp Výsledek
17V množině C řešte rovnici s neznámou x:   BHelp Výsledek
18V množině C řešte rovnici s neznámou x:   AHelp Výsledek
19Dokažte, že pro libovolné komplexní číslo z platí:   BHelp Výsledek
20Dokažte, že pro libovolné komplexní číslo z platí:   CHelp Výsledek
21V množině C řešte rovnici s neznámou x::   BHelp Výsledek
22Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
23Dokažte, že pro libovolné reálné číslo p je číslo:   (p-i)/(1+pi)    ryze imaginárníCHelp Výsledek
24V množině C řešte rovnici s neznámou x::   BHelp Výsledek
25Určete všechna komplexní čísla z, pro něž platí::   BHelp Výsledek
26Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
27V množině C řešte rovnici:  (1 - 2i)z = 2 - i(2 + i) BHelp Výsledek
28V množině C řešte rovnici:  (1 + i)z/i = (1 - i)( - 1) BHelp Výsledek
29Vypočtěte:   AHelp Výsledek
30Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
31Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
32Určete komplexní čísla x, y, která jsou řešením soustavy rovnic:   (1-i)x + y = 3 - i   ;   x + (1-i)y = 1 - iAHelp Výsledek
33V množině C řešte rovnici:  z. = 3z BHelp Výsledek
34V množině C řešte rovnici:  z2 = z + - i(2 + i) BHelp Výsledek
35Řešte v C rovnici s neznámou x a komplexním parametrem a:   (3+4i)x - (2+2i)x = 3 - 5i + ax AHelp Výsledek
36V množině C řešte rovnici:  i(z + - 1) = (1 - i)(z - + 1) BHelp Výsledek
37Vypočtěte:   BHelp Výsledek
38Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   +(i-2)(4-i)CHelp Výsledek
39Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
40Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
41Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
42Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
43Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
44Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
45V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   (2+i)(3-i)-iBHelp Výsledek
46Řešte v C rovnici s neznámou x a komplexním parametrem a:   ax/(2-i) + ix = a(1+i) - x AHelp Výsledek
47V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   BHelp Výsledek
48Vypočtěte a výsledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
49V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   (1-i)2BHelp Výsledek
50Určete komplexní čísla x, y, která jsou řešením soustavy rovnic:   (1+i)x + 2y = 2   ;   ix + (1-2i)y = 1AHelp Výsledek
51V algebraickém tvaru vyjádřete číslo sdružené s číslem:   p -2 + i + i-1BHelp Výsledek
52V množině C řešte rovnici s neznámou x:   BHelp Výsledek
53V množině C řešte rovnici s neznámou x:   AHelp Výsledek
54V množině C řešte rovnici s neznámou x:   BHelp Výsledek
55V množině C řešte rovnici s neznámou x:   AHelp Výsledek
56Dokažte, že pro libovolné komplexní číslo z platí:   BHelp Výsledek
57Dokažte, že pro libovolné komplexní číslo z platí:   CHelp Výsledek
58V množině C řešte rovnici s neznámou x::   BHelp Výsledek
59Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
60Dokažte, že pro libovolné reálné číslo p je číslo:   (p-i)/(1+pi)    ryze imaginárníCHelp Výsledek
61V množině C řešte rovnici s neznámou x::   BHelp Výsledek
62Určete všechna komplexní čísla z, pro něž platí::   BHelp Výsledek
63Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   CHelp Výsledek
64V množině C řešte rovnici:  (1 - 2i)z = 2 - i(2 + i) BHelp Výsledek
65V množině C řešte rovnici:  (1 + i)z/i = (1 - i)( - 1) BHelp Výsledek
66Vypočtěte:   AHelp Výsledek
67Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
68Vypočtěte a vysledek zapište v algebraickém tvaru:   BHelp Výsledek
69Určete komplexní čísla x, y, která jsou řešením soustavy rovnic:   (1-i)x + y = 3 - i   ;   x + (1-i)y = 1 - iAHelp Výsledek
70V množině C řešte rovnici:  z. = 3z BHelp Výsledek
71V množině C řešte rovnici:  z2 = z + - i(2 + i) BHelp Výsledek
72Řešte v C rovnici s neznámou x a komplexním parametrem a:   (3+4i)x - (2+2i)x = 3 - 5i + ax AHelp Výsledek
73V množině C řešte rovnici:  i(z + - 1) = (1 - i)(z - + 1) BHelp Výsledek
74Vypočtěte:   BHelp Výsledek


D. Kontrolní test

Vyzkoušejte si příklady, které jsou obměnou příkladů u maturity a přijímacích zkouškách na V© a otestujte svoji připravenost.


E.Náhodný test

Otestujte si znalost učiva této lekce na náhodně vybraných příkladech!


F. Hodnocení výsledků a komunikace učitelem (tutorem)

Vytisknout certifikat

Hodnocení výsledků:

Komunikace s učitelem (tutorem):

Tato část je určena pouze pro registrované uživatele. Zaregistrujte se!