Přehled ...

       Naučit se matematiku k maturitě a na přijímací zkoušky na VŠ je pro mnohé dost těžký oříšek. Chceme vám tento nelehký úkol usnadnit pomocí e-learningových kurzů. Prvním je Matika krokem. Matika krokem obsahuje a umožňuje:

1. Nejprve se seznámíte s nezbytným množstvím teoretických pouček, které jsou vysvětleny na řešených ukázkových příkladech.
2. Následují přiklady s on-line krokovou kontrolou a zároveň i pomocí e-učitele, na kterých si ověříte kvalitu získaných poznatků.
3. Látku si lze dostatečně procvičit na 250 příkladech, doplněných nápovědou (Help) a výsledky.
4. Závěrem každé lekce nabízíme kontrolní test.
5. Zdokonalit a otestovat znalosti umožňuje náhodný test, který náhodně vybere příklady z příslušné lekce.
6. Celý kurz uzavírá komplexní test, který prozradí připravenost k úspěšnému složení maturitní zkoušky nebo přijímacích zkoušek z kapitoly Komplexní čísla.
7. Po absolvování celého kurzu i jednotlivých lekcí je možno si nechat vystavit certifikát o absolvování kurzu a jeho hodnocení.

Dosažené výsledky všech řešených úloh se průběžně zaznamenávají a jsou registrovanému uživateli kdykoliv k dispozici.
Během celého kurzu lze v případě nejasností či jiných problémů položit dotaz tutorovi (učiteli), požádat o radu, popř. pomoc, poslat řešení úkolu, námět pro další lekce apod. - volba Dotaz. Nejpozději do 24 hodin se objeví odpověď, rada či komentář.

Jako závěrečná prémie je tu Generátor testů, který nabízí možnost vytvoření testu z vybraných lekcí a to z volitelného počtu příkladů s volitelnou obtížností. Může ho využít jak učitel pro školní výuku, tak i student pro samostatné ověření zvládnutí učiva. Generátor umpžňuje výběr příkladů učitelem nebo náhodný výběr příkladů.

Při absolvování testů si je možno ještě zvolit způsob zadávání výsledků příkladů:
Zápis do polí formulářů - pro "počítačově" zkušenější uživatele      . . .     např:   (3 - 2i}(1 + i) =  
   

Výběr z několika variant výsledků - pro všechny

    Počáteční nastavení je výběr.
    Chcete-li změnit způsob, vyberte ho a klepněte na Změnit.        


     . . .     např:   (3 - 2i}(1 + i) =
2 + i   
3 + i   
4 + i   
5 + i   

Stejného postupu , metody výuky (nazývám ji E-learning step by step) bude použito i v dalších připravovaných kurzech.

Skype výuka, doučování
    Matika krokem zatím obsahuje tyto kapitoly učiva:

    1. Komplexní čísla
Definice, rovnost, sčítání, odčítání a násobení komplexních čísel - 1.lekce
Komplexní číslo sdružené, dělení komplexních čísel - 2.lekce
Absolutní hodnota kompl.čísla, geometrické znázornění kompl.čísel - 3.lekce
Goniometrický tvar komplexního čísla, Moivreova věta - 4.lekce
Řešení rovnic v oboru komplexních čísel - 5.lekce
Komplexní test - souhrnný test z komplexních čísel (příklady z přijímacích zkoušek na VŠ)
!!! Generátor testů - vytvoření testu z učiva komplexních čísel


    2. Limita, derivace, integrál
Limita funkce a její výpočet - 1.lekce
Jednostranná a nevlastní limita - 2.lekce
Derivace funkce - 3.lekce
Průběh funkce - 4.lekce
Aplikace derivace funkce - 5.lekce
Primitivní funkce, neurčitý integrál - 6.lekce
Určitý integrál a jeho aplikace - 7.lekce
!!! Generátor testů - vytvoření testu z učiva limity, derivace, integrál

Integrační metody pro pokročilé   
Substituční metoda - 8.lekce
Racionální funkce - 9.lekce
Iracionální funkce - 10.lekce
!!! Generátor testů - vytvoření testu z učiva limity, derivace, integrál