Výuka

Přehled
Skype eLearning
K maturitě krokem
Matika krokem
Přehled
Komplexní čísla
  1  2  3  4  5
Komplexní test
Generátor testů
Limita,derivace,integrál
  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 10  11
Generátor testů
Chemie krokem
Přehled
Názvosloví
  1   2   3   4   5   6   7
Komplexní test
Náhodný kompl.test
Generátor testů
Výpočty, rovnice
  1   2   3   4   5   6
Komplexní test
Generátor testů
Český jazyk
Biologie
Dějepis
Zeměpis
Hudebka
Přij.zkoušky Gy
Přij.zkoušky Gy2
Přij.zkoušky Gy3
osmileté gymnázium
Matematika-prima
Výsledky
Přij.zkoušky VŠ
On-line prověrky
matematika - 1.roč.Gy
 1  2  3  4  5  6  7
Vyhodnocení
matematika - 2.roč.Gy
 1  2  3  4  5  6  7  8
Vyhodnocení
matematika - 3.roč.Gy
 1  2  3  4  5  6  7  8
Vyhodnocení
matematika - 4.roč.Gy
 1  2  3  4  5  6  7
Vyhodnocení
Umíte pascalsky?
Přehled
    Lekce
    1.   2.  3.  4.  5. 6. 7. 
    8.   9. 10. 11. 12. 13.
  14. 15. 16. 17. 18. 19.
  20. 21. 22. 23. 24. 25.
  26. 27. 28. 29. 30. 31.
  32. 33.
Informace
Komunikace
Útok na krále
Přehled
Komunikace
    Lekce
    1.  2.  3.  4.  5.  6. 7.
    8.  9. 10.

Studijní prameny
Pro studium

Sbal vše
(no-IntExplorer)